Společnost ABESI s.r.o. zpracovává

   Bezpečnostní audity a bezpečnostní inspekce (dle směrnice EPaR 2008/96/ES)

•   Návrhy, zpracování a projednání dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu výstavby

   Plány BOZP ve fázi projektové přípravy, poradenství v problematice BOZP (zák. č.309/2006 Sb.)

   Rozpočty a soupisy prací pro dopravní stavby, včetně jejich ocenění

   Návrhy, poradenství, konzultace v oboru dopravních staveb

ABESI s.r.o.  /  B. Němcové 403/7, 370 01 České Budějovice

+420 608 984 880

info@abesi.cz